Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Bast
Performance van Thom Geraedts en Michiel Weidner

Bast
Performance van Thom Geraedts en Michiel Weidner

Bast
Performance van Thom Geraedts en Michiel Weidner

Sun, 30 September 2018 | 12:30 hour

Tickets

Sun, 30 September 2018 | 12:30 hour

Door tickets: € 16.00
Presale: € 16.00
Students (upon presentation of college ID): € 5.00
CJP: € 12.50

Tickets

Save in agenda

Programme

Thom Geraedts, (Warmond, 1950) zoekt in zijn bijzondere en gevoelige werk naar de schoonheid van orde, eenheid en evenwicht. Voor hem gelden vooral de klassieke uitgangspunten van de kunst: ordening, kleur, vorm, textuur. Geraedts beelden ontstaan echter niet slechts vanuit het onderwerpen van het materiaal aan de wil van de kunstenaar; hij laat in zijn streven naar eenheid het materiaal ‘ook een woordje meespreken’. Deze consequente mentaliteit leidt tot een eindresultaat waarbij grenzen tussen werkproces, kunstwerk, verslaglegging, en presentatiewijze, vervagen, in elkaar overvloeien, en één worden.

Vanaf de jaren 60 nam Geraedts deel aan verschillende tentoonstellingen in galeries en instituten. In 2004 was zijn werk te zien in Twee Broers, een tentoonstelling bij het Kröller-Müller Museum, samen met zijn broer Pieter.
Diverse musea, waaronder het Kröller-Müller Museum Otterlo, Stedelijk Museum Schiedam, en de Lakenhal Leiden, kochten werk van hem aan.

Zes jaar heeft hij gewerkt aan zijn nieuwe performance Bast, met een gevonden stuk boomschors als beginpunt. Thom vroeg aan Splendormuzikant Michiel Weidner om er muziek bij te maken, en zo ontstaat een weldadig traag voortgaand magisch verhaal met beeld en cellomuziek.

Bark

Performance by Thom Geraedts and Michiel Weidner

Thom Geraedts, (Warmond, 1950) is looking for the beauty of order, unity and balance in his extraordinary sensitive work. For him the classical principles of art come first: order, color, shape, texture. In his work he does not just submit materials to the will of the artist; in his quest for unity he allows the material to ‘also speak for itself’. This consistent mentality leads to a final result in which boundaries between work process, artwork, reporting, and presentation method, fade, blend and become one.

From the 1960s Geraedts took part in various exhibitions in galleries and institutes. In 2004 his work was shown in ‘Two Brothers’, an exhibition at the Kröller-Müller Museum, together with his brother Pieter.
Various museums, including the Kröller-Müller Museum Otterlo, Stedelijk Museum Schiedam, and the Lakenhal Leiden, purchased work from him.

For six years Thom worked on his new performance Bark, with a piece of tree bark found in the forest as starting point. Thom asked Splendormusician Michiel Weidner to make music, and so a delightfully slow-moving magical story with image and cello music arises.

http://www.beelding.nl/download/Thom%20Gereadts%20Trailer.mp4

Mail dit concert


Submit
Mail dit concert


Submit