Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Mijn lieve Burgerhart
Literair kamerconcert over de goede opvoeding van een jongedame

Mijn lieve Burgerhart
Literair kamerconcert over de goede opvoeding van een jongedame

Mijn lieve Burgerhart
Literair kamerconcert over de goede opvoeding van een jongedame

Wed, 31 May 2017 | 20:30 hour

Tickets

Wed, 31 May 2017 | 20:30 hour

Door tickets: € 17.50
Presale: € 15.00
CJP: € 11.00
Splendor members: € 11.00

Tickets

Save in agenda

Programme

Vertelling met huiskamermuziek uit de 18e eeuw, nieuw gecomponeerde muziek, nieuwe teksten en tekstfragmenten uit de eerste roman van Nederlandse bodem, geschreven door Betje Wolff en Aagje Deken in 1782: De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
Door THIM Theater in Muziek, met actrice Marijke Beversluis, sopraan Janneke Daalderop en pianist Rik Helmes. Muziek van Händel, Scarlatti, Haydn, Duni, Mozart en Andries van Rossem.

Mijn lieve Burgerhart is gebaseerd op De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, van Betje Wolff en Aagje Deken (1782). In deze briefroman krijgt de lezer een kleurrijk inkijkje in het Amsterdamse burgerleven van eind 18e eeuw. Het hart van de tiener Saartje Burgerhart gaat uit naar een plezierig bestaan met muziek, boeken, uitstapjes en mooie kleren. Het huwelijk trekt haar niet in het minst, ondanks de sociale druk om zo snel mogelijk een goede partij te trouwen.
In Mijn lieve Burgerhart wordt de 18e-eeuwse Saartje Burgerhart in de 21ste eeuw geconfronteerd met haar ex-huisgenoot en aartsvijand Juffrouw Hartog.
Het wordt in het Nederlands gesproken en gezongen. Naast teksten van Beversluis, Wolff en Deken klinken er 18e-eeuwse kamermuziekstukken van Händel, Scarlatti, Haydn, Duni en Mozart, ten gehore gebracht door sopraan Janneke Daalderop en pianist Rik Helmes. De verschillende stukken zijn door componist Andries van Rossem tot een doorlopend geheel gecomponeerd, met daarin ruimte voor eigentijdse klanken.

My dear Burgerhart
LITERARY CHAMBER CONCERT ON THE PROPER EDUCATION OF A YOUNG LADY (Dutch spoken)

My dear Burgerhart is based on The History of Miss Sara Burgerhart, the first novel of Dutch origin, by Betje Wolff and Aagje Deken (1782). In this epistolary novel, the reader will get a colorful insight into Amsterdam’s civic life of the late 18th century. Teenager Saartje Burgerhart dreams of an enjoyable life with music, books, city trips and nice clothes. Marriage doesn’t attract her in the least, despite heavy social pressure to marry a good party as soon as possible.
In My dear Burgerhart 18th-century Saartje Burgerhart will face her former housemate and arch enemy Ms. Hartog once again in the 21st century.
The performance is spoken and sung in Dutch. Texts of Beversluis, Wolff and Deken will sound next to 18th-century chamber music by Handel, Scarlatti, Haydn, Duni and Mozart. The various pieces are set into a continuous piece by composer Andries van Rossem, which includes space for contemporary sounds.

Performed by soprano Janneke Daalderop and pianist Rik Helmes.

https://www.youtube.com/watch?v=h8zpf3kt7n0
http://www.mijnlieveburgerhart.nl

Mail dit concert


Submit
Mail dit concert


Submit