Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Mn'JAM experiment ft. Joris Roelofs – CD release
Album Release

Mn'JAM experiment ft. Joris Roelofs – CD release
Album Release

Mn'JAM experiment ft. Joris Roelofs – CD release
Album Release

Tue, 18 October 2016 | 20:30 hour

Tickets

Tue, 18 October 2016 | 20:30 hour

Door tickets: € 12.00
Presale: € 10.00
Students (upon presentation of college ID): € 5.00
CJP: € 10.00
Splendor members: € 8.00

Tickets

Save in agenda

Programme

Mn’JAM experiment – Een audiovisueel project van M en JAM

Mn’Jam experiment heeft draaischijven die alles kunnen produceren, van atonale geluiden tot melodieën, ritmes of zelfs harmonieën; visuele effecten die door middel van de muziek synchroniseren met de werkelijkheid; elektronische effecten in combinatie met elektrische en akoestische instrumenten; live-looping en eigenzinnigheid, om maar enkele te noemen.

Een nieuw multimedia experiment in de jazz!

De woorden baanbrekend en innovatief worden tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt, maar in dit project spreken de feiten voor zich. Mn’Jam experiment heeft draaischijven die alles kunnen produceren, van atonale geluiden tot melodieën, ritmes of zelfs harmonieën; visuele effecten die door middel van de muziek synchroniseren met de werkelijkheid; elektronische effecten in combinatie met elektrische en akoestische instrumenten; live-looping en eigenzinnigheid, om maar enkele te noemen. Het is als ondergedompeld zijn in een “live art experiment” waarin conceptuele wetten de weg vrijmaken voor schitterende uitvoeringen.

Binnen dit project is de grootste “zelfgeschreven” wet dat elementen succesvol integreren binnen en vanuit verschillende media. Wat betreft hun debuut album (een CD/DVD combinatie met de titel “Live with a Boom”), is de intentie om alle onderdelen, variërend van de audiovisuele elementen in de performance tot de manier waarop de DVD is opgenomen, van de vormgeving van de set tot het ontwerp van het album of het produceren van de DVD, op hetzelfde hoge artistieke niveau te houden. Mn’Jam experiment zorgt ervoor dat al deze parameters( digitaal, fysiek, audio, visueel, design etc.)artistiek gezien in balans zijn en niet alleen op zichzelf relevant zijn, maar in het bijzonder wanneer ze deel uitmaken van een groter concept.

Melissa Oliveira – voice JAM – visuals/turntables Virxilio da Silva – el. guitar Matt Adomeit – Bass Tuur Moens – Drums

special guest: Joris Roelofs

A new multi-medium experiment in jazz

The word innovative and groundbreaking is dished out a lot these days but in this project the facts speak for themselves. Mn’JAM experiment have turntables doing it all from atonal sounds to melodies, rhythms or even harmonies; visuals synchronized in real time with the music; electronics in conjunction with electric and acoustic instruments; live looping and even quirkiness, just to name a few. It’s like being immersed in a live art experiment where conceptual laws give way to superb executions.

And in this project there is no greater “self-inflicted” law than effectively integrating elements from and within different mediums. So when it comes to their debut album (a CD/DVD combo called Live with a Boom) the intention is to hold all of the parts ranging from the audio-visual elements in the performance to the way the DVD is shot, from the set design to the album artwork or the DVD authoring, to the same high artistic standard. Mn’JAM experiment make sure that all these parameters (digital, physical, audio, visual, design, etc) are artistically balanced and relevant not only on their own but especially when viewed as part of a larger conceptual umbrella.

Melissa Oliveira – voice JAM – visuals/turntables Virxilio da Silva – el. guitar Matt Adomeit – Bass Tuur Moens – Drums

special guest: Joris Roelofs

Website Mn’JAM

Mail dit concert


Submit
Mail dit concert


Submit