Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Muzikale Sprookjes met Ana en Mira
Een Benefiet concert voor kinderen in Roemenië

Muzikale Sprookjes met Ana en Mira
Een Benefiet concert voor kinderen in Roemenië

Muzikale Sprookjes met Ana en Mira
Een Benefiet concert voor kinderen in Roemenië

Sun, 11 March 2018 | 16:00 hour

Tickets

Sun, 11 March 2018 | 16:00 hour

Door tickets: € 12.00
Presale: € 9.00
CJP: € 9.00
Kinderticket: € 5.00
Splendor members: € 9.00

Tickets

Save in agenda

Programme

Met vier handen aan de piano brengen Mira Gavri en Anamaria Stamp een prachtig sprookjes programma ter gehoren. Alle inkomsten gaan naar stichting FOR children, die instrumenten en ondersteuning verleent aan kinderen in Roemenië.

Dit educatieve concert maakt onderdeel uit van het project “Sprookjes voor kinderen en volwassenen” van Anamaria Stamp, dat in 2015 is opgericht om kinderen (én volwassenen) te begeleiden van sprookjes, naar muziek.

Het concert is interactief, de pianisten leggen het verband tussen muzikale geluiden en de personages van de sprookjes uit. Het is essentieel voor kinderen om hun verbeelding te ontwikkelen door middel van muziek en om klassieke muziek te leren begrijpen.

Het evenement wordt georganiseerd door Stichting FOR Children in samenwerking met Splendor. FOR Children is een non-profitorganisatie gevormd door gepassioneerde, jonge en professionele mensen, die op vrijwillige basis hun tijd besteden om te denken en te handelen namens de toekomst van kinderen en jongeren in Roemenië.

programma:

Peter en de Wolf – Prokofiev
Hans en Grietje – Humperdink
Ma mere L’Oye – Ravel

Biografiën:
Pianist Mira Gavri geeft lezingen aan het Conservatorium “Gheorghe Dima” uit Cluj-Napoca, waar ze haar doctoraat in 2015 afrondde. Tijdens haar muzikale carrière nam Mira deel aan verschillende prestigieuze wedstrijden zoals: Cordelia Höfer (Salzburg), Alexander Mullenbach (Salzburg), Georg Sava (Berlijn), Theodor Paraschivescu (Parijs), Robert Satterlee (SUA), Vlad Iftinca (Metropolitan Opera New York), Martin Hughes (Viena) en Avedis Kouyoumdjan (Viena). Het portfolio van Mira omvat voorstellingen met orkesten, soloconcerten, kamermuziekconcerten en deelname aan gerenommeerde nationale en internationale muziekfestivals.

Pianist Anamaria Stamp coördineert muziekafdeling en geeft piano aan de Rivers International Arnhnem. Ana rondde haar mastervolume piano af met Frank van Laar. Sinds 2012 maakt Anamaria deel uit van de organisatorische commissie “Academia Sighisoara”. In Nederland heeft Anamaria deelgenomen aan een breed scala aan muzikale projecten. Anamaria nam deel aan internationale wedstrijden zoals Nicati in Zwitserland en startte educatieve initiatieven op het gebied van klassieke muziek, zoals The Good Practice Hour “en” Sprookjes voor kinderen en volwassenen “. Als onderdeel van het jaarlijkse concert ten voordele van kinderen in Roemenië, voerde Anamaria zowel piano als stem uit in samenwerking met jazzmuzikanten Alex Simu en George Dumitriu.

Musical Fairytales with Ana and Mira

A benefit concert for children in Romania

The educative concert is a part of the project Fairytales for Children and Grownups concept by Anamaria Stamp, which started in 2015 to guide children, and why not grownups, from a very beautiful subject, fairytales, to music.

The concert is interactive, as the pianists are explaining the link between musical sounds and the characters of the fairytales. It is essential for children to develop their imagination through music and to learn to understand classical music.

The event is organized by Stichting FOR Children in collaboration with Splendor. FOR Children is a non-profit organization formed by passionate, young and professional people, who voluntarily take some of their time, to think and act on behalf of children and young peoples future in Romania.

programma:

Peter and the Wolf – Prokofiev
Hansel and Gretel – Humperdink
Ma mere L’Oye – Ravel

Bios:
Pianist Mira Gavri lectures at the Conservatory Gheorghe Dima from Cluj-Napoca where she completed her PhD in 2015. Thrughout her musical career, Mira participated at several prestigious competitions such as: Cordelia Höfer (Salzburg), Alexander Mullenbach (Salzburg), Georg Sava (Berlin), Theodor Paraschivescu (Paris), Robert Satterlee (SUA), Vlad Iftinca (Metropolitan Opera New York), Martin Hughes (Viena) and Avedis Kouyoumdjan (Viena). Miras portfolio includes performances with orchestras, solo concerts, chamber music concerts as well as participation at reputable national and international music festivals.

Pianist Anamaria Stamp coordinates Music Department and teaches piano at the Rivers International Arnhnem. Ana finished her Piano studies Master degree with Frank van Laar. Since 2012 Anamaria is part of the Academia Sighisoaraorganizational commitee. In the Netherlands, Anamaria has participated to a broad range of musical projects. Anamaria participated in international competitions such as Nicati in Switzerland and started the classical music educational initiatives such as The Good Practice Hour and Fairy Tales for Children and Adults. As part of annual concert benefiting children in Romania, Anamaria performed both piano and voice in cooperation with jazz musicians Alex Simu and George Dumitriu.

Mail dit concert


Submit
Mail dit concert


Submit