Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

ANBI-status

Culturele Anbi

Sinds 1 januari 2013 heeft Splendor de status van Culturele ANBI. Daarmee wordt het doneren aan Splendor nóg aantrekkelijker: de fiscus betaalt fors mee.

ANBI

Splendor is een zogenaamde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt onder meer in dat een gift aan Splendor een fors belastingvoordeel kan opleveren. Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de site van de Belastingdienst. U kunt ook een mail sturen naar anbi@splendoramsterdam.com.

Basisinformatie Splendor

Rechtsvorm: Stichting
Naam: Stichting Splendor
Statutaire zetel: Amsterdam
Kamer van Koophandel #: 3487660
RSIN #: 822242448

Doel: Het bevorderen van de beoefening van de podiumkunst
Vestigings- en bezoekadres: Nieuwe Uilenburgerstraat 116, 1011LX, Amsterdam

Bestuur

Marjolijn Vencken, voorzitter
Peter Prein, penningmeester
Iris Oltheten, secretaris
David Dramm
Mattijs van de Woerd

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) om de Stichting te vertegenwoordigen en namens Stichting Splendor rechtshandelingen te verrichten.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van Splendor is in handen van zakelijk leider Norman van Dartel.

BESTUUR, DAGELIJKSE LEIDING EN STAF

Splendor en de toekomst

Splendor is opgericht om te komen tot een nieuw podium door en voor bevriende musici, componisten en andere paradijsvogels. Het moet een centrum, een culturele vrijplaats, worden waarin deze podiumkunstenaars onafhankelijk van machtige invloeden als de overheid en andere politieke instanties die dingen kunnen maken waarvan zij vinden dat mensen dat moeten kunnen zien, voelen, aanraken en horen. Het gaat hier om Podiumkunsten 2.0.
Splendor richt zich niet op één bepaalde muziekstijl. Het spectrum gaat van klassiek naar jazz en van westerse naar oosterse muziek. Precies daar ligt de verbindende kracht. Niet alleen tussen de musici onderling, maar ook in de richting van het publiek.

Beloningsbeleid

De kunstenaars van Splendor spelen allen een Ledenconcert per jaar en werken mee aan minimaal één groot evenement. Daarnaast is er ieders inzet bij grote en kleine taken in en rond het gebouw (o.a. ticketverkoop, barbezetting, onderhoud). Dat is hun tegenprestatie voor het feit dat ze de rest van het jaar 24/7 het gebouw tot hun beschikking hebben. Alle musici investeerden €1.000 in de vorm van een Obligatie om hun droom te verwezenlijken.
De zakelijke leiding en ondersteunend personeel krijgen markt- conform betaald, waarbij de zakelijk leider eventueel een bescheiden prestatie-afhankelijke bonus zal verdienen.

Meer informatie over de kunstenaars van Splendor is te vinden op de website.

MUSICI SPLENDOR

Wat doet Splendor?

Muziek is een magistraal onderdeel van het leven. Het verbindt mensen in beleving en in emotie. Dit wordt dagelijks in Splendor gevierd!
Een vaste groep van 50 musici en andere (podium)kunstenaars brengt in Splendor afwisselende programma’s. De kern van de agenda wordt gevormd door een reeks Ledenconcerten waar de vaste donateurs van Splendor – de zogenaamde leden – gratis toegang tot hebben. Niet- leden betalen een gangbare ticketprijs.
Tijdens de concerten zijn de grote klassieke componisten regelmatig te horen, maar veel vaker nog wordt er muziek gespeeld van andere, minder bekende helden uit het verleden én het heden.
Splendor is een huis waar die muziek en de daarmee samenhangende uitvoeringspraktijk op het hoogste niveau in ere wordt gehouden. Maar niet alleen die kostbaarheden worden gekoesterd in Splendor. Ook de eeuwenoude niet westerse klassieke muziek vindt in het gebouw een thuis. Net als de genres die de afgelopen 100 jaar de muziekwereld hebben verrijkt met andere muzikale talen en dialecten. Denk hierbij aan de jazz, aan de vrije improvisatie en aan de eigentijdse muziek.
De musici gaan dwarsverbanden aan met schrijvers, dansers en andere artiesten om te zoeken naar nieuwe vormen om het publiek iets te laten meemaken dat oorspronkelijk, urgent en boeiend is. Men wil producties maken die bij deze tijd horen maar toch diep in de traditie geworteld zijn.
De concerten vinden plaats op ieder moment van de dag. De artiesten laten zich niet laten leiden door de vastgeroeste tradities en regels van de normale concertpraktijk.
Rondom (en vaak ook tijdens) die concerten zal een informele sfeer hangen. De magie ontstaat vanaf het moment dat er begonnen wordt met zingen, spelen, praten of dansen. Publiek en uitvoerders hebben direct contact met elkaar: ze gaan door dezelfde deur naar binnen en treffen elkaar in dezelfde bar.
Naast de concerten zijn er ook openbare repetities, masterclasses (Splendor-academie), workshops & clinics voor bedrijven en op maat gemaakte creatieve activiteiten voor kinderen.

De jaarrekeningen van 2012 t/m 2017 zijn hieronder te bekijken:

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017