Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Prisma Strijktrio
Textures

Prisma Strijktrio
Textures

Prisma Strijktrio
Textures

Fri, 22 December 2017 | 20:30 hour

Tickets

Fri, 22 December 2017 | 20:30 hour

Door tickets: € 18.00
Presale: € 15.00
Students (upon presentation of college ID): € 5.00
CJP: € 10.00
Splendor members: € 10.00

Tickets

Save in agenda

Programme

Prisma Strijktrio:

Vulkaanlandschappenmuziek

Prisma Strijktrio en audiovisueel kunstenaar Merijn Bisschops trekken door het land met nieuwe muziek en fotografie. Met de onuitputtelijke kracht van de natuur in de hoofdrol.

Codex Purpureus (1983) Salvatore Sciarrino
Textures (2017) Merijn Bisschops

Salvatore Sciarrino ziet muziek als onderdeel van de natuur, altijd aanwezig, en zonder bedoeling. Zijn muziek is als licht en schaduw, die subtiel de ruimte inneemt, die kleuren hoorbaar maakt. Codex Purpureus is een intense maar haast geluidloze stroom als *”een vulkaanuitbarsting die men van zeer ver waarneemt”. *

In Textures combineert audiovisueel kunstenaar Merijn Bisschops nieuwe muziek voor Prisma Strijktrio met abstracte landschapsfotografie. De oorsprong van Textures ligt in IJsland, waar Bisschops op uitnodiging van Fljótstunga Artist in Residency verbleef om fotos te maken en om inspiratie op te doen voor de muziek. Met ogenschijnlijke eenvoud heeft hij natuurlijke vormen, kleuren en texturen van het landschap vastgelegd. Hij demonstreert daarmee een scherp oog voor beeldcompositie en detail. De muziek die Bisschops componeerde bij de fotos is zowel sereen als overweldigend. Haarfijn in elkaar grijpende klanktexturen en lagen van minimalistische ritmiek vertolken de oerkrachten die het landschap hebben gevormd en de breekbaarheid ervan. De uitvoering van Textures door Prisma Strijktrio is een kleurrijke concertervaring waarin muziek en fotografie elkaar vleugels geven.

Prisma Strijktrio
Janneke van Prooijen: viool
Elisabeth Smalt: altviool
Michiel Weidner: cello

Fotoprojectie: Merijn Bisschops

Het programma duurt 1 uur. Het verhaal achter de muziek wordt verteld door de musici en de componist, en vragen staat in Splendor ALTIJD vrij.

Prisma String Trio – Textures

Volcanic landscape music

Codex Purpureus (1983) Salvatore Sciarrino
Textures (2017) Merijn Bisschops

Salvatore Sciarrino regards music a part of nature, always present, without intention. His music is like light and shadow, which subtly occupies the room, making colors audible. Codex Purpureus is an intense but virtually silent stream like “a volcanic eruption that is perceived from far away”.
In Textures, audiovisual artist Merijn Bisschops combines new music for Prisma String Trio with abstract landscape photography. The origin of Textures is in Iceland, where Bisschops stayed on invitation of Fljótstunga Artist in Residency to take pictures and find inspiration for the music. With apparent simplicity he has laid down natural shapes, colors and textures of the landscape. He demonstrates a sharp eye for image composition and detail. The music that Bisschops composed to accompany the pictures is both serene and overwhelming. Delicately intertwined sound textures and layers of minimalist rhythm represent the forces that formed the landscape and the fragility of it. The performance of Textures by Prisma String Trio is a colorful concert experience in which music and photography give each other wings.

Prisma String Trio
Janneke van Prooijen: Violin
Elisabeth Smalt: Viola
Michiel Weidner: Cello

Photo Projection: Merijn Bisschops

Duration of the concert: 1 hr. The story behind the music is told by the musicians and composer, and in Splendor you are ALWAYS free to ask questions.

Mail dit concert


Submit
Mail dit concert


Submit