Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Shouts, Whispers, Feets and Beats
Een parade van tapdans, zang en percussie

Shouts, Whispers, Feets and Beats
Een parade van tapdans, zang en percussie

Shouts, Whispers, Feets and Beats
Een parade van tapdans, zang en percussie

di, 3 april 2018 | 20:30 uur

Tickets

di, 3 april 2018 | 20:30 uur

Kaarten aan de deur: € 16.00
Voorverkoop: € 16.00
Studenten (op vertoon van collegekaart): € 5.00
CJP: € 12.50

Laatste kaarten

Plaats in agenda

Programma

Tapdans, zang en percussie treffen elkaar vanavond in een concert vol beweging. Het wordt een avond vol zwerm zangers, klassieke liederen, virtuoze percussie en tapdans. We zoeken naar vrijheid in structuren en vice versa. Laat je inspireren door de energie en schoonheid van onontkoombare tegenstellingen en intense ontmoetingen.

Tapdanseres Marije Nie nodigt een bijzondere groep musici uit: het Genetic Choir is een improviserend koor uit Amsterdam dat al jaren samen werkt aan het vormen van en muzikale zwerm, klassieke zangeres Brigitte van Hagen bouwt aan een eigenwijze lijst aan muzikale avonturen en tot slot de zeer eigenzinnige Taiwanese percussioniste Yung-Tuan Ku combineert hedendaagse percussie met improvisatie en muziektheater.

Met
Marije Nie – tapdans
Brigitte van Hagen – sopraan
Yung-Tuan Ku – percussie
diverse zangers van The Genetic Choir
Het is niet uitgesloten dat er om deze kerngroep heen nog meerdere musici zullen aansluiten.

Marije Nie
“Vorig jaar en het grootste deel van dit jaar ben ik aan het reizen en studeren, dankzij een ontwikkelingsbeurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Ik leer theater technieken in Odin Teatret in Denemarken, onder de inspirerende leiding van regisseur Eugenio Barba, ontdek de muzikale culturen van New Orleans, Cuba en Bali (kecak!) en doe artistieke uitwisselingen met internationale kunstenaars uit andere disciplines. Al deze inspirerende ervaringen, inzichten en technieken hebben een grote impact op mijn werk en ik hoop dit de komende jaren met jullie te delen. ”
Tapdanseres Marije Nie is performer en muzikant met haar voeten, zij is gefascineerd door de kracht en poëzie van stappen en hun vermogen om verschillende werelden en culturen te navigeren. Met meer dan 15 jaar professionele ervaring danst ze op internationale festivals en concertpodia, in klassieke, geïmproviseerde en jazzmuziek. Ze maakt interdisciplinaire en interculturele performances, community art-projecten, artistieke interventies in organisaties, lezingen en workshops. Haar meermaals bekroonde dansdocumentaire One Million Steps plaatst dans als een katalysator in de openbare ruimte te midden van de protesten in Istanbul in 2013.

The Genetic Choir
Het Genetic Choir is een utopisch zangensemble. We gaan uit van de mogelijkheid dat we zelfstandig individu kunnen zijn en tegelijk als groep kunnen samenwerken. Het Genetic Choir zingt instant compositie concerten met ter plekke gemaakte muziek. We creëren muziek die oprecht en onvoorspelbaar is. Onze muziek is gerelateerd aan chaostheorie, complexiteitsprincipes en de zelforganiserende patronen van onderling verbonden knooppunten in een levend netwerk. Genetic Choir composities creëren betekenis en schoonheid vanuit schijnbare willekeur, zoals genen die vermenigvuldigen en muteren of oscillatoren die na een bepaald omslagpunt met elkaar synchroniseren, We maken van patroonoriëntering en feedbackcycli een festival van geluiden en muzikaliteit.

Yung-Tuan Ku
Yung-Tuan verdiept zich in hedendaagse muziek, muziektheater, instant-compositie en creatieve muziek om verschillende soundscapes en mogelijkheden op het gebied van percussie te ontdekken. Ze is niet alleen een percussionist, maar ook een fysieke performer en maker van oorspronkelijk muziektheater. Sinds maart 2016 is ze twee jaar in New Maker in residentie in Studio MAPA Nederland.

Brigitte van Hagen
Sopraan Brigitte van Hagen is een veelzijdige en ambitieuze zangeres, die in Rotterdam studeerde bij Roberta Alexander en Jard van Nes. Naast het zingen van opera is ze één van de oprichters van Vliegwiel Producties, een collectief van jonge ambitieuze musici, ze maakten twee vernieuwende operaproducties en toerde daarmee langs de Nederlandse theaters. Ze zong in de mini-opera A Postcard from Aleppo van Merlijn Twaalfhoven en Abdelkader Benali met verschillende gevluchte musici uit Syrië. Brigitte werkte mee aan verschillende radio en tv-programmas, onder andere Opium op 4, Kunststof op Radio 1, de kerstuitzending van de KRO en Podium Witteman.

Shouts, Whispers, Feets and Beats

A parade of tap dance, voices and percussion

Tap dance, voices and percussion meet in a concert full of movement. It will be an evening full of swarms singers, classical songs, virtuoso percussion and contemporary tap dance. Together, we will look for freedom inside structures and vice versa. Be inspired by the energy and beauty of inescapable contrasts and intense encounters.

Tap Dancer Marije Nie invites a special group of musicians: the Genetic Choir is an improvising choir from Amsterdam that has been working together for years on becoming a musical swarm, classical singer Brigitte van Hagen creates personal musical adventures and finally the unqiue Taiwanese percussionist Yung-Tuan Ku combines contemporary percussion with improvisation and music theater.

With
Marije Nie – tap dance
Brigitte van Hagen – soprano
Yung-Tuan Ku – percussion
The Genetic Choir
More musicians might still be added to this core group of performers.

Marije Nie
Last year and most of this year I have been and will be mostly traveling and studying, thanks to a development grant of the Amsterdams Fonds voor de Kunsten. I am learning about theater at Odin Teatret in Denmark under the inspiring guidance of director Eugenio Barba, I am exploring the musical cultures of New Orleans, Cuba and Bali (kecak!), and diving into artistic exchanges with international artists from other disciplines. All these inspiring experiences, insights and techniques have a great impact on my work and I hope to share this with you in the coming years.
Tap dancer Marije Nie is a performer and musician with her feet, fascinated by the power and poetry of steps and their ability to navigate different worlds and cultures. With more than 15 years of professional experience, she dances on international festivals and concert stages, working in classical, improvised and jazz music. She creates interdisciplinary and intercultural theater pieces, community art projects, artistic interventions in organizations, lectures and workshops. Her multi-award winning dance documentary One Million Steps places dance as a catalyst in the public space in the midst of the Istanbul protests of 2013. In 2017 she was invited by director Eugenio Barba to become long-term artist in residence at Nordisk Teater Laboratorium in Holstebro, Denmark.

The Genetic Choir
The Genetic Choir is a utopian singing ensemble. Believing in the possibility that we can be both self-decided as individuals and work together as a group, the Genetic Choir sings instant composition concerts with all music created on the spot. We create music that is heartfelt and unpredictable. Our music is related to chaos theory, complexity principles and the self-organising patterns of interrelated nodes in a living network. Genetic Choir compositions create meaning and beauty from seeming randomness, not unlike genes that multiply and mutate or oscillators that sync with each other after a certain tipping point. We elevate an approach that operates through pattern-orientation and feedback cycles to a festival of sounds and musicality.

Yung-Tuan Ku
Yung-Tuan likes to collaborate with different people, share ideas with others and to delve more into contemporary music, music theatre, instant composition and creative music making, to discover different soundscapes and possibilities in the realm of percussion. She is not only a percussionist but also a physical performer and a growing music theater maker in creating performances from her original idea. She is doing a 2 years New Maker residency in Studio MAPA Nederland since March 2016.

Brigitte van Hagen
Soprano Brigitte van Hagen is a versatile and ambitious singer. She obtained her master’s degree at the Rotterdam Conservatory in 2013, studying with Roberta Alexander and Jard van Nes. Brigitte is currently being coached by Hanneke de Wit. She is one of the founders of Vliegwiel Producties, a collective of young, ambitious musicians. They have already made two innovative opera productions that toured the Dutch theaters. She sang in the mini-opera ‘A Postcard from Aleppo’ by Merlijn Twaalfhoven and Abdelkader Benali with several refugees from Syria.

Mail dit concert


Submit
Mail dit concert


Submit