LOADING

Splendoriaan worden

‘meer dan alleen luisteren’

Vanaf de opening in 2013 weten de bezoekers Splendor te vinden. Het is dé plek in de internationale muziekwereld waar musici, publiek en locatie een unieke symbiose zijn aangegaan. Zij komen vanwege de energie, de inspiratie, het directe contact tussen musici en publiek, de unieke vorm van cultureel ondernemen, de positieve publiciteit maar natuurlijk vooral voor de muziek op topniveau in dit prachtige intieme gebouw.

De musici kunnen de vele faciliteiten 24/7 gebruiken en het gebouw wordt onderhouden met de bijdragen van meer dan 1000 leden. Door deze bijzondere band voelen zowel publiek als musici zich bij Splendor met elkaar verbonden. Splendor heeft inmiddels wereldwijd interesse gewekt. Van Vancouver tot Sydney, en van Rotterdam tot Stockholm is er meer dan serieuze belangstelling voor onze unieke aanpak. 

Splendor draait uitsluitend op eigen inkomsten en is daardoor onafhankelijk van subsidiestromen en de bijbehorende onzekerheden. De dagelijkse lasten, zoals de huur aan de gemeente Amsterdam, worden gedragen door de lidmaatschappen van de publieksleden, die € 120 per jaar betalen en daarvoor alle concerten kunnen bezoeken.

Om Splendor ook in de toekomst onafhankelijk te laten blijven en om meer mogelijkheden te creëren is de Stichting Splendorianen opgericht. Splendorianen zijn liefhebbers van muziek en avontuur die het belangrijk én leuk vinden om de onafhankelijke pioniers van Splendor te ondersteunen in hun dromen en ambities.

 

Splendoriaan zijn is leuk!

Naast veel dankbaarheid en erkentelijkheid krijg je:

· Splendor Carte Blanche. Samen met een mede-Splendoriaan bedenk je je eigen ideale muziekavond met twee musici van Splendor in ons eigen clubhuis waarbij je gasten kunt uitnodigen.

· Een feestelijke bijeenkomst elk jaar met alle Splendorianen, waarbij het zal gaan over uitwisseling van kennis en ideeën, elkaar inspireren en uiteraard muziek bij een goed glas.

· de mogelijkheid om Compagnon te worden en een bijzondere persoonlijke band aan te gaan met een musicus, zodat je zijn of haar ontwikkeling nauw volgt en zijn/haar adviseur wordt.

Splendoriaan word je voor € 1.000,- per jaar, voor een periode van 5 jaar. Stichting Splendorianen is een Culturele ANBI (RSIN 861208183), wat betekent dat jij Splendor steunt en de fiscus daar een deel van meebetaalt.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie of wil je Splendoriaan worden?
Een berichtje naar splendorianen@splendoramsterdam.com is voldoende.
We verwelkomen je van harte!

Stichting Splendorianen
RSIN 861208183
Nieuwe Uilenburgerstraat 116, 1011 LX Amsterdam
splendorianen@splendoramsterdam.com

De Stichting Splendorianen heeft ten doel het bevorderen, mogelijk maken en ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Splendor, in het bijzonder het in organisatorische, promotionele en financiële zin mogelijk maken van projecten op muziekgebied.

Stichtingsbestuur:
Jan Wolfs, voorzitter
Frank Schreve, penningmeester
Hanneke Lion
Ernest Loot
Heleen Hulst

Leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

De Stichting Splendorianen is opgericht in 2020 en heeft zodoende nog geen activiteitenverslag of financieel verslag. In het eerste kwartaal van 2021 zal dit verslag op deze locatie worden gepubliceerd.